Trung tâm Tư Vấn Đầu Tư và Phân Tích Đầu Tư

Dòng chảy sự kiện 
Báo cáo phân tích các sự kiện quan trọng có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới thị trường chứng khoán như các biến động vĩ mô và thị trường tiền tệ quốc tế và Việt Nam, thay đổi trong chính sách và môi trường kinh doanh ngành, các biến động lớn trong giá cả hàng hóa cơ bản, v.v…

Business_investment_chart_development [Converted]-01.png
Modern_3d_illustration_of_Data_Analysis_concept [Converted].png

Bản tin thị trường chứng khoán
Cập nhật thông tin giao dịch của thị trường chứng khoán và phân tích nhanh các biến động ảnh hưởng tới thị trường. Bản tin thị trường mang đến cho nhà đầu tư một bức tranh đầy đủ về diễn biến giao dịch và các biến động xoay quanh thị trường và có thể là công cụ hỗ trợ tốt để nhà đầu tư cập nhật kịp thời các biến động theo từng ngày

315_finance [Converted]-01.png

Cẩm nang danh mục đầu tư
Tư vấn của chúng tôi về ý tưởng đầu tư, danh mục đầu tư và ty trọng phân bổ danh mục theo thời kỳ một cách khoa học dựa trên tính toán tỷ trọng và đo lường định lượng mức độ rủi ro của từng loại danh mục

Modern_3d_illustration_of_Data_Analysis_concept [Converted]-01.png

Báo cáo ngành 
Chúng tôi xây dựng mô hình và cập nhật thường xuyên các ngành nghề lĩnh vực quan trọng với số lượng doanh nghiệp niêm yết trong ngành chiếm tỷ trọng đáng kể về mặt vốn hóa hoặc thanh khoản. Cập nhật các biến động ngành có thể tạo nên những ý tưởng đầu tư mới hoặc tạo nên những thay đổi tích cực chiến lược đầu tư, phân bổ danh mục

wepik-photo-mode-2022820-95654.png

Phân tích doanh nghiệp 
Các báo cáo phân tích chuyên sâu về doanh nghiệp, cổ phiếu

900.jpg
Để lại phản hồi để giúp đội ngũ phân tích hoàn thiện hơn các báo cáo tiếp theo và nhận các báo cáo mới nhất qua Email
Vui lòng đánh giá về chất lượng báo cáoVui lòng đánh giá về chất lượng báo cáo

Thanks for your feedback!

Thông tin liên hệ

Phòng phân tích đầu tư

Email: research@vpbanks.com.vn