top of page

BẢN CÔNG BỐ RỦI RO VỀ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

1. Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (“VPBankS”) cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến cho Khách hàng theo Quyết định số 201/QĐ-UBCK ngày 14/04/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.


2. VPBankS luôn chú trọng phát triển hệ thống giao dịch trực tuyến nhằm mang đến cho Khách hàng những trải nghiệm đầu tư tốt nhất và giảm thiểu các rủi ro có thể gặp phải trong quá trình giao dịch.


3. Mặc dù có những nỗ lực và cố gắng của VPBankS trong việc cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến cho Quý Khách hàng, nhưng trên thực tế giao dịch trực tuyến luôn tiềm ẩn các rủi ro phát sinh ngoài tầm kiểm soát của VPBankS, bao gồm nhưng không giới hạn:


a. Lỗi kỹ thuật hoặc lỗi khác phát sinh từ hệ thống phần cứng, phần mềm và/hoặc trang thiết bị;


b. Sự cố và/hoặc nguy cơ ngưng trệ hoạt động của hệ thống mạng như nghẽn đường truyền, đứt đường truyền, dung lượng đường truyền bị hạn chế hoặc những sự cố khác khiến cho Khách hàng không truy cập được vào hệ thống hoặc việc truyền lệnh/giao dịch bị lỗi, bị chậm trễ, hoặc không thực hiện được;


c. Hệ thống gặp sự cố hoặc bị nhiễm virus làm ngưng trệ các hoạt động trao đổi thông tin hoặc làm cho việc tiếp nhận, xử lý, thực hiện giao dịch trực tuyến của Khách hàng bị ảnh hưởng;


d. Hệ thống bị tấn công, bị can thiệp bất hợp pháp làm ngưng trệ, chậm trễ các hoạt động trao đổi thông tin, gây nhầm lẫn, sai sót khi xác thực giao dịch;


e. Hệ thống bị lỗi, ngừng hoạt động khiến cho giao dịch của Khách hàng bị chậm thực hiện, không được thực hiện hoặc bị bỏ sót, trùng lặp hay phát sinh lỗi khác; lệnh bị treo, ngừng, trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu;


f. Việc nhận dạng Khách hàng có thể không chính xác, lỗi về bảo mật (như xác định mã bảo mật, tên truy cập, mật khẩu, thông tin khôi phục mật khẩu, thư điện tử, số điện thoại) có thể xảy ra;


g. Thông tin tài khoản, tên truy cập, mật khẩu và/hoặc mã bảo mật của Khách hàng bị tiết lộ hoặc bị chiếm đoạt, sử dụng bất hợp pháp;


h. Bảng giá chứng khoán và các thông tin chứng khoán khác có thể có lỗi hoặc sai lệch xảy ra trong quá trình giao dịch trực tuyến;


i. Bất kỳ rủi ro nào khác có thể phát sinh trong quá trình giao dịch trực tuyến.


4. VPBankS khuyến cáo Khách hàng thay đổi mật khẩu truy cập ngay trong lần giao dịch trực tuyến đầu tiên và định kỳ. Ngoài ra, Quý Khách nên thay đổi mật khẩu đột xuất khi nhận thấy, dù rõ ràng hay không, bất kỳ yếu tố nào có nguy cơ gây ảnh hưởng đến giao dịch và tài khoản của mình. Khách hàng tự chịu trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu, mã bảo mật, thiết bị xác thực, thiết bị điện tử và mọi thông tin có liên quan đến giao dịch trực tuyến. Trong trường hợp phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, Khách hàng cần thông báo ngay lập tức cho VPBankS qua Hotline 1900636679 và áp dụng các biện pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro phát sinh.


5. Bằng việc sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến, sản phẩm và dịch vụ liên quan của VPBankS, Quý Khách được coi là đã miễn trừ không hủy ngang cho VPBankS đối với bất kỳ sai sót và/hoặc thiệt hại nào phát sinh do các rủi ro đề cập tại Mục 3 nêu trên và trong các trường hợp sau đây:

 

a. Khách hàng cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác dẫn đến việc không sử dụng được và/hoặc sử dụng không đầy đủ bất kỳ phần nào của dịch vụ giao dịch trực tuyến;


b. Khách hàng để mất hoặc lộ, dưới bất kỳ hình thức nào và tại bất kỳ thời điểm nào, đối với tên truy cập, mật khẩu đăng nhập, mật khẩu giao dịch, chữ ký điện tử và/hoặc các yếu tố định danh, xác thực khác dẫn đến việc bị lợi dụng, chiếm đoạt những thông tin này, hay do sự gian lận, giả mạo, hoạt động vượt quá phạm vi công việc của bất kỳ bên thứ ba nào mà dịch vụ giao dịch trực tuyến được cung ứng theo chỉ định hay ủy quyền.


c. Phát sinh lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả những đối tác của VPBankS, trong việc cung cấp hệ thống, phần mềm, nền tảng, điều kiện, tiện ích của dịch vụ giao dịch trực tuyến;


d. VPBankS chậm hoặc không thể thực hiện được trách nhiệm của mình theo các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến do có lỗi về máy móc, lỗi xử lý dữ liệu, hoặc khi hệ thống thông tin liên lạc, đặt lệnh, chỉ thị và thực hiện lệnh giữa VPBankS và Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào như Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Ngân hàng, đối tác bị lỗi, bị gián đoạn hoặc tạm dừng hoạt động;


e. Phát sinh sự kiện bất khả kháng hoặc bất kỳ sự việc nào khác ngoài sự kiểm soát, khắc phục của VPBankS.


Trân trọng cảm ơn Quý Khách đã lựa chọn và sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến của VPBankS.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPBANK


 

bottom of page