Vị trí tuyển dụng

Tên công việc

Địa điểm

Trạng thái

hot job.png

Trưởng Nhóm Phát Triển Sản Phẩm Chứng Khoán Cơ Sở

Hà Nội

Đang tuyển dụng

hot job.png

Chuyên Viên Chính Thiết Kế Đồ Họa

Hà Nội

Đang tuyển dụng

hot job.png

Chuyên Gia/Chuyên Viên Cao Cấp Mô Hình Quản Trị Rủi Ro

Hà Nội

Đang tuyển dụng

hot job.png

Giám Đốc Tự Doanh Thị Trường Nợ (Head of Fixed Income Sales & Trading)

Hà Nội

Đang tuyển dụng

hot job.png

Chuyên Viên Margin

Hà Nội

Đang tuyển dụng

hot job.png

Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Margin

Hà Nội

Đang tuyển dụng

hot job.png

Trưởng Nhóm Dịch Vụ Margin

Hà Nội

Đang tuyển dụng

hot job.png

Trưởng Nhóm Chăm Sóc Khách Hàng

Hà Nội

Đang tuyển dụng