top of page
NganHangDauTu_2 (1).png

Ngân hàng đầu tư

Chứng khoán VPBank cung cấp các giải pháp toàn diện cho khách hàng tổ chức, doanh nghiệp để phù hợp với chiến lược kinh doanh trong tình hình thị trường đầy biến động, được thực hiện bởi đội ngũ tư vấn am hiểu và giàu kinh nghiệm.
 

Dự án mới (2).png

Tư vấn phát hành
cổ phiếu 

VPBanks hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn giải pháp huy động vốn tối ưu, phù hợp với kế hoạch kinh doanh của công ty, đảm bảo các chỉ tiêu về cơ cấu vốn, cơ cấu cổ đông tối ưu, đồng thời hỗ trợ khách hàng thực hiện các giải pháp nhằm đạt kết quả tốt nhất trong các lĩnh vực tài chính, thương hiệu và quan hệ đối tác.
Logo.png

Tư vấn phát hành

cổ phiếu  

Với các chuyên gia kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn niêm yết, đăng ký UPCOM, Chứng khoán VPBank cung cấp cho khách hàng dịch vụ chuyên nghiệp nhằm đạt được lợi ích tối đa khi niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam, tạo dựng thương hiệu cho doanh nghiệp và lợi ích cho nhà đầu tư. 

Tư vấn niêm yết

cổ phiếu  

Logo.png

VPBankS hỗ trợ khách hàng trong việc đưa ra các giải pháp về vốn vay và cấu trúc sản phẩm nợ phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp, diễn biến thị trường, đem đến giải pháp tài chính tối ưu đáp ứng nhu cầu tài chính của khách hàng. 

 

 

Logo.png

Tư vấn phát hành
trái phiếu

Logo.png

Với lợi thế có sự hỗ trợ từ ngân hàng mẹ VPBank và mạng lưới nhà đầu tư chuyên nghiệp và các định chế tài chính của VPBankS cùng với khả năng và kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư tài chính, chúng tôi có khả năng cung cấp các giải pháp đồng bộ trên thị trường nợ, mang lại giá trị cho khách hàng. 

 

 

Các dịch vụ khác

Tư vấn tài chính

doanh nghiệp

 

VPBankS cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính trọn gói bao gồm việc hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tài chính để giúp doanh nghiệp trong việc xác định nhu cầu vốn, quản lý dòng tiền và đưa ra các quyết định tài chính và đầu tư đúng đắn.  

Tư vấn M&A

VPBankS cung cấp các giải pháp toàn diện cho khách hàng để phù hợp với chiến lược kinh doanh trong tình hình thị trường đầy biến động, được thực hiện bởi đội ngũ tư vấn am hiểu và giàu kinh nghiệm. Các dịch vụ cung cấp bao gồm tư vấn các thương vụ mua bán, sáp nhập, tư vấn định giá doanh nghiệp và cổ phần, xây dựng cấu trúc giao dịch, tìm kiếm đối tác chiến lược trong và ngoài nước. 

Thương vụ tiêu biểu

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

VPBank

bottom of page