top of page

Biểu phí dịch vụ

Biểu phí dịch vụ

Giao dịch Cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ/Chứng quyền có bảo đảm niêm yết

Biểu phí Giao dịch Chứng khoán áp dụng từ 07/8/2023. 
Phí giao dịch áp dụng Đã bao gồm Phí trả Sở. Chi tiết Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài 1900 636 679 hoặc Nhân viên Chăm sóc tài khoản để được hỗ trợ. 

Giao dịch Trái phiếu niêm yết

  • Phí giao dịch bao gồm phí trả sở

  • Các chính sách miễn phí được áp dụng không bao gồm phí trả Sở

Biểu phí áp dụng cho sản phẩm ePortfolio

Anchor 1

Biểu lãi suất Cho vay ký quỹ

Biểu lãi suất này áp dụng từ 15/01/2024 đối với các khoản vay giải ngân mới  sản phẩm Cho vay ký quỹ  (Margin) mới. Biểu lãi suất áp dụng có thể thay đổi theo từng thời kỳ, Chính sách sản phẩm của Công ty. 

  • Tỷ lệ cảnh báo: 85%

  • Tỷ lệ duy trì: 80%

  • Tỷ lệ xử lý: 75%

Margin

Biểu phí Ứng trước tiền bán chứng khoán

Biểu phí Ứng trước tiền bán chứng khoán áp dụng từ 06/4/2023

  • Đối với tiểu khoản thường: lãi suất UTTB như bảng trên, áp dụng cho cả hai hình thức UTTB tự động và UTTB thủ công.

  • Đối với tiểu khoản ký quỹ: lãi suất UTTB áp dụng là lãi suất trong thời hạn khoản vay tương ứng với từng hạng khách hàng được quy định theo từng thời kỳ.

Biểu phí Dịch vụ

bottom of page