top of page

Chính sách bảo mật

Trân trọng cảm ơn Quý khách đã truy cập website của Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS). Thông qua website này, VPBankS mong rằng Quý khách sẽ tiếp cận được đầy đủ những thông tin về các sản phẩm, dịch vụ, chương trình và hoạt động của VPBankS. Bên cạnh đó, VPBankS cũng đưa ra thông tin về Chính sách bảo mật dưa trên việc tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, giao dịch điện tử, phòng chống rửa tiền, các quy định pháp luật có liên quan, các quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán, các quy định của Công ty chứng khoán liên quan đến dịch vụ này và các thỏa thuận về bảo mật thông tin giữa VPBankS và Quý khách.

Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách. Chính sách cũng sẽ giải thích các bước chúng tôi thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách.

Trong tài liệu này, khái niệm "thông tin cá nhân" được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin liên quan khác mà Quý khách cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về Quý khách được thu thập theo luật định hiện hành. Khi Quý khách truy cập và sử dụng trang website này (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), chúng tôi hiểu rằng Quý khách đồng ý với việc thực hiện chính sách bảo mật thông tin này, những chính sách có liên quan khác trên website VPBankS và các chính sách theo thỏa thuận được ký giữa Quý khách hàng với VPBankS.

 

1. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

 • Nhằm cung cấp dịch vụ cho Khách hàng (gồm cả cho Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), các Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK), đối tác giao dịch của Khách hàng và bên thứ ba cung cấp dịch vụ/sản phẩm cho Khách hàng phụ trợ cho dịch vụ của VPBankS);

 • Nhằm hỗ trợ hay tạo điều kiện cho Khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của bên thứ ba qua VPBankS;

 • Nhằm tăng chất lượng dịch vụ/trải nghiệm cho Khách hàng nói chung (trong đó có hoạt động chấm điểm tín dụng (credit scoring), phân tích thị trường, nghiên cứu và phân tích nhu cầu Khách hàng và các mục đích vận hành và quản trị khác) trong hoạt động hợp pháp của VPBankS;

 • Nhằm thực hiện nghĩa vụ của VPBankS với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (kể cả nhằm báo cáo hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền);

 • Nhằm mục đích kiểm soát rủi ro trong quá trình hoạt động của VPBanks;

 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Nguyên tắc bảo mật

 • VPBankS đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được lưu trữ và bảo mật theo các quy định của pháp luật và theo thỏa thuận giữa VPBankS và Quý khách.

 • Thông tin VPBankS yêu cầu Quý khách cung cấp nhằm mục đích cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp để phù hợp với yêu cầu của Quý khách.

 • VPBankS sử dụng thông tin của Quý khách cho các mục đích quản trị, lập các thống kê về tình hình sử dụng website. Qua đó, chúng tôi sẽ có những điều chỉnh cần thiết để tăng hiệu quả và năng lực phục vụ của VPBankS thông qua website này.

 • VPBankS có thể chuyển thông tin cá nhân của Quý khách đến các đơn vị thuộc VPBankS hoặc các đại lý, đối tác của chúng tôi trong phạm vi được pháp luật cho phép và theo quy định tại Chính sách này.

 • Tất cả các đơn vị thuộc VPBankS, các nhân viên của chúng tôi và tất cả các bên thứ ba được phép truy cập thông tin của Quý khách được yêu cầu phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật của chúng tôi.

3. Phương thức bảo mật

 • Tất cả thông tin của Quý khách gửi tới VPBankS thông qua trang web được bảo vệ bởi công nghệ mã hóa để đảm bảo các thông tin của Quý khách được bảo vệ tối đa trên đường truyền.

 • VPBankS sẽ thực hiện tất cả các phương thức hợp lý nhất để bảo đảm bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của Quý khách và luôn tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc lưu trữ và sử dụng thông tin.

4. Cam kết bảo mật

 • Chúng tôi sẽ bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Quý khách bao gồm thông tin hóa đơn kế toán, chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn nhất của VPBankS và chỉ được tiết lộ nếu thuộc một trong các trường hợp (i) được Khách hàng chấp thuận trước (ii) nhằm tuân thủ pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc giải quyết tranh chấp hoặc (iii) nhằm phục vụ việc tuân thủ nội bộ và vận hành của VPBankS.

 • Chúng tôi khuyến cáo Quý khách không nên cung cấp những thông tin chi tiết về tài khoản giao dịch chứng khoán của Quý khách với bất kì ai dưới bất cứ hình thức nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn thất mà Quý khách có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin cá nhân, thông tin giao dịch của Quý khách cho người khác.

 • Quý khách tuyệt đối không dùng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, lăng xê hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị khởi tố trước pháp luật khi cần thiết.

 • Mọi thông tin giao dịch của Quý khách sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan luật pháp yêu cầu, chúng tôi buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

 

bottom of page