top of page

Chuyên viên cao cấp Pháp chế

Hà Nội

Mô tả công việc

1. Tư vấn pháp luật và kiểm soát rủi ro pháp lý nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty không trái với quy định của pháp luật, giảm thiểu rủi ro pháp lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty, cụ thể:
- Tư vấn cho Ban lãnh đạo, các đơn vị, bộ phận trong Công ty về những vấn đề pháp lý trong hoạt động quản lý, kinh doanh và các hoạt động khác phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
- Tư vấn và tham gia thẩm định về mặt pháp lý cho các đơn vị, bộ phận trong việc giao kết, thực hiện hợp đồng, thỏa thuận, phụ lục, tài liệu liên quan.
- Tham gia thẩm định, rà soát pháp lý đối với các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ, chức năng khác theo yêu cầu, chỉ định của Cấp trên trực tiếp tại từng thời điểm.

2. Xây dựng, rà soát, thẩm định các văn bản nội bộ của Công ty như Điều lệ, quy chế, quy trình, quy định, hướng dẫn, tài liệu nghiệp vụ nhằm tăng cường sự tuân thủ pháp luật, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, hỗ trợ các đơn vị, bộ phận liên quan được cập nhật sự thay đổi của luật pháp và quy định có thể ảnh hưởng đến mô hình kinh doanh và hoạt động của Công ty:
- Tham gia soạn thảo, sửa đổi, bổ sung, đóng góp ý kiến đối với các văn bản nội bộ của Công ty để bảo đảm sự tuân thủ quy định của pháp luật theo phân công của Cấp trên trực tiếp.
- Phối hợp với các phòng ban khác xây dựng, cập nhật, sửa đổi biểu mẫu áp dụng chung cho hệ thống Công ty.
- Hệ thống hóa các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh và nghiệp vụ của Công ty.
- Cập nhật các văn bản pháp luật để cung cấp thông tin cho các đơn vị và bộ phận liên quan trong Công ty, phát hiện và chủ động có ý kiến về những quy định của Công ty không phù hợp với quy định của pháp luật, đề xuất và báo cáo Cấp trên trực tiếp để kịp thời xử lý.

3. Vai trò, nhiệm vụ khác:
- Tham gia và hỗ trợ các công việc liên quan đến việc công bố thông tin, phòng chống rửa tiền, đạo luật tuân thủ thuế Hoa Kỳ theo chỉ định của Cấp trên trực tiếp tại từng thời điểm.
- Tư vấn và tham gia giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện, kỷ luật… phát sinh trong hoạt động của Công ty (nếu có).
- Tham gia giải quyết, giải trình các yêu cầu của cơ quan nhà nước có liên quan đến hoạt động của công ty, đề xuất và triển khai phương án giải quyết theo chỉ định.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cấp trên trực tiếp, báo cáo định kỳ, báo cáo bất thường khi có vấn đề phát sinh.

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật chính quy trở lên 

 • Có thêm bằng cấp về Thương mại/ Tài chính/ Ngân hàng/ Chứng khoán hoặc Chứng chỉ hành nghề luật sư là lợi thế

 • Kinh nghiệm liên quan: có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật tại các công ty chứng khoán hoặc lĩnh vực liên quan

 • Kiến thức chung: nắm vững văn bản pháp luật Việt Nam, bao gồm luật dân sự, luật tố tụng, luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật thương mại, luật các tổ chức tín dụng, luật chứng khoán, v.v..

 • Am hiểu về sản phẩm dịch vụ: sản phẩm cổ phiếu, trái phiếu, cho vay ký quỹ, phái sinh, chứng chỉ quỹ, sản phẩm khác liên quan đến chứng khoán

 • Am hiểu về chính sách/quy định pháp luật/ tổ chức: nắm được các quy định về quản trị doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp, tố tụng

 • Kỹ năng tư vấn hiệu quả, chủ động xây dựng, soạn thảo, rà soát văn bản

 • Kỹ năng đánh giá rủi ro pháp lý, chủ động đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro

 • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

 • Thông thạo tin học văn phòng: MS, Excel, Powerpoint, các phần mềm trực tuyến làm việc từ xa (MSTeam, Zoom, etc)

 • Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc

 • Có tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề

Chế độ đãi ngộ

- Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng theo performance
- Thưởng các ngày Lễ /Tết (theo chính sách công ty từng thời kì)
- Chế độ ngày phép hấp dẫn theo từng cấp bậc - Bảo hiểm bắt buộc theo LLĐ, BH sức khỏe cho CBNV
- Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào khung đào tạo cho từng vị trí
- Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động team building,…)

bottom of page