top of page

Báo cáo vĩ mô tháng 11/2023

26 thg 12, 2023

Hầu hết các tổ chức quốc tế đều giảm dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2023 dựa trên các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước và ảnh hưởng bất lợi từ sự khó khăn chung của nền kinh tế thế giới. Trước những khó khăn và thách thức nêu trên, Việt Nam đã đưa ra những biện pháp nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp cụ thể như giảm lãi suất cho vay, ổn định thị trường ngoại hối, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, và hỗ trợ các ngành, lĩnh vực kinh tế. Ngoài ra, các biện pháp như miễn giảm thuế, phí, tiền sử dụng đất, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp, đã được triển khai một cách tích cực. Những nỗ lực này đã giúp duy trì xu hướng tích cực trong nhiều ngành và lĩnh vực, đồng thời thúc đẩy sự ổn định kinh tế vĩ mô.
Kỳ vọng tăng trưởng GDP Việt Nam cho cả năm 2023 từ các tổ chức lớn trên thế giới dao động ở mức từ 4% đến 5,5%. Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng GDP ở mức phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô toàn cầu: kỳ vọng tăng trưởng GDP Việt Nam cho Quý 4/2023 là 7,7% so với cùng kỳ và cả năm 2023 đạt 5,2% so với cùng kỳ. Lạm phát tiếp tục được kiểm soát tốt trong thời gian tới: kỳ vọng lạm phát tháng 12/2023 ở mức 3,6% và trung bình cả năm là 3,24% . Chính sách tiền tệ Việt Nam trong năm 2024 kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì nới lỏng, đẩy mạnh tín dụng và đầu tư công thúc đẩy tăng trưởng GDP đạt được mục tiêu đề ra.

bottom of page