top of page

ASC CBTT giao dịch với giá trị trên 10% TTS của công ty tại BCTC bán niên gần nhất được soát xét

Thực hiện quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 15, Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố thông tin giao dịch với giá trị trên 10% tổng tài sản của công ty tại báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét.

(Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án kinh doanh và cấp hạn mức trái phiếu Ngân hàng TMCP Quân Đội đính kèm).


ASC_CBTT_Giao-dich-voi-gia-tri-tren-10-TTS-tai-BCTC-ban-nien-soat-xet-gan-nhat
.pdf
Tải về PDF • 1.67MB

27 lượt xem0 bình luận

コメント


bottom of page