top of page

ASC – Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

Thực hiện quy định tại khoản 4, Điều 10 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC (sau đây gọi là “ASC”) công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

Chi tiết theo file đính kèm.


ASC_CBTT-Bao-cao-QTRR-2021_signed
.pdf
Tải về PDF • 5.94MB

31 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page