top of page

CBTT Báo cáo soát xét BCTC bán niên năm 2023 và Báo cáo tỷ lệ ATTC bán niên năm 2023 kèm VBGT

Ngày 14/08/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank công bố thông tin về việc phát hành Báo cáo soát xét BCTC bán niên năm 2023 và Báo cáo tỷ lệ ATTC bán niên năm 2023 kèm Văn bản giải trình Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 cao hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi tiết tại file đính kèm.

104 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Komentarze


bottom of page