top of page

CBTT Báo cáo tài chính Quý 1.2023 và Văn bản giải trình kèm theo

Ngày 20/04/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank công bố thông tin về việc phát hành Báo cáo tài chính Quý 1.2023 và Văn Bản giải trình Lợi nhuận sau thuế TNDN tại Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1.2023 thay đổi từ 10% trở lên so với Báo Cáo Quý 1.2022. (File đính kèm).

  1. Công bố thông tin về việc phát hành Báo cáo tài chính Quý 1.2023 và Văn Bản giải trình Lợi nhuận sau thuế TNDN tại Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1.2023 thay đổi từ 10% trở lên so với Báo Cáo Quý 1.2022.

  2. Báo cáo tài chính Qúy 1 năm 2023

  3. Công văn giải trình Lợi nhuận sau thuế Qúy 1 năm 2023 chênh lệch hơn 10% so với Quý 1 năm 2022

569 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page