top of page

CBTT Nghị quyết của HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu hiện hữu

Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Trân trọng!

66 lượt xem0 bình luận
bottom of page