top of page

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc triển khai việc chào bán, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Nghị quyết HĐQT về việc triển khai việc chào bán, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

Trân trọng!


43 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page