top of page

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự họp ĐHĐCĐ

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) công bố thông tin về Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐQT ngày 12/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng.


40 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page