top of page

CBTT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa VPBankS với người có liên quan

Đã cập nhật: 5 thg 9, 2022

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) công bố thông tin về Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐQT ngày 31/08/2022 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt thông qua hợp đồng, giao dịch giữa VPBankS với người có liên quan.

Trân trọng.42 lượt xem0 bình luận