top of page

CBTT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa VPBankS với người có liên quan

Đã cập nhật: 5 thg 9, 2022

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) công bố thông tin về Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐQT ngày 31/08/2022 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt thông qua hợp đồng, giao dịch giữa VPBankS với người có liên quan.

Trân trọng.46 lượt xem0 bình luận
bottom of page