top of page

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3.2023 và Văn bản giải trình kèm theo.

Ngày 20/10/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank công bố thông tin về việc phát hành Báo cáo tài chính Quý 3.2023 và Văn Bản giải trình Lợi nhuận sau thuế TNDN tại Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3.2023 thay đổi từ 10% trở lên so với Báo Cáo Quý 3.2022. Chi tiết như sau:

  1. Công bố thông tin báo cáo tài chính quý III.2023

  2. Báo cáo tài chính quý III.2023

  3. Giải trình lợi nhuận quý III.2023


442 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page