top of page

Thông báo Ngày Đăng Ký Cuối Cùng nhận quyền thanh toán lãi của trái phiếu MYPCH2226001 (Mã chứng khoán: MYP12201)

Kính gửi Quý Khách hàng,

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

  • Tên tổ chức phát hành: Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Mỹ Phú

  • Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Mỹ Phú (MYPCH2226001)

  • Mã chứng khoán: MYP12201

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2024

  • Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 2.941,918 VNĐ (Hai nghìn chín trăm bốn mươi mốt phẩy chín trăm mười tám đồng).

  • Ngày thanh toán: 01/04/2024

  • Lý do mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 07 (từ và bao gồm ngày 01/01/2024 đến và không bao gồm ngày 01/04/2024)

 

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank vào ngày 01/04/2024.

Đính kèm là thông báo của VSDC: Thông báo của VSDC.

Trân trọng thông báo!

4 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentarios


bottom of page