top of page

Thông báo Ngày Đăng Ký Cuối Cùng nhận quyền thanh toán lãi của trái phiếu DPQCH2227005

Kính gửi Quý Khách hàng,

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

  • Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc

  • Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (DPQCH2227005).

  • Mã chứng khoán: DPQ12202

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2024.

  • Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 2.817,260 VNĐ (Hai nghìn tám trăm mười bảy phẩy hai trăm sáu mươi đồng).

  • Ngày thanh toán: 15/04/2024 (do ngày đến hạn thanh toán 13/04/2024 và ngày 14/04/2024 không phải là Ngày Làm Việc).

  • Lý do mục đích: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 07 (từ và bao gồm ngày 13/01/2024 đến và không bao gồm ngày 13/04/2024) của trái phiếu DPQ12202.

 

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank vào ngày 15/04/2024.

Đính kèm là thông báo của VSDC: Thông báo của VSDC.

Trân trọng thông báo!

19 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page