top of page

Thông báo về việc Mua lại trước hạn Trái Phiếu DMICH2126001

Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai thông báo về việc mua lại trước hạn Trái Phiếu DMICH2126001 phát hành ngày 13/01/2022.


Chi tiết tại file đính kèm:

Công văn số 150822/CV-ĐM ngày 15/08/2022


Trân trọng.

23 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page