top of page

Chuyên Gia/Chuyên Viên Cao Cấp Mô Hình Quản Trị Rủi Ro

Hà Nội

Mô tả công việc

1. Nghiên cứu, xây dựng, triển khai các mô hình định lượng rủi ro
- Nghiên cứu mô hình: phát triển phương pháp luận, ứng dụng mô hình và tính toán đo lường rủi ro, hạn mức rủi ro dựa trên các điều kiện kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành, nội tại cổ phiếu, biến động giao dịch của cổ phiếu.
- Đặt đề bài thu thập dữ liệu mới phục vụ cho công tác quản trị rủi ro
- Thực hiện các phân tích liên quan đến kiểm định giả thuyết, kiểm định khủng hoảng đối với các loaị rủi ro
- Văn bản hóa quá trình triển khai mô hình và cách thức ứng dụng, bao gồm khuyến nghị đối với các bộ phận kinh doanh, trình bày bảo vệ mô hình trước ban thẩm định.
- Truyền thông, đào tạo cách thức ứng dụng mô hình
- Báo cáo kết quả ứng dụng và kết quả kiểm định, tổng hợp các đề xuất và kiến nghị.

2. Xây dựng các hạn mức rủi ro, hạn mức giao dịch cần thiết trong hoạt động kinh doanh của công ty nhằm đảm bảo hạn chế rủi ro

3. Xây dựng chính sách rủi ro

4. Xây dựng khung rủi ro

5. Xây dựng kịch bản ứng phó và kế hoạch dự phòng

Yêu cầu

  1. Cử nhân/ thạc sĩ chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, toán

  2. Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về quản trị rủi ro tại các công ty chứng khoán.

  3. Có chứng chỉ hành nghề

  4. Hiểu biết về thị trường chứng khoán Việt Nam

  5. Hiểu biết về lĩnh vực quản trị rủi ro

  6. Kỹ năng xử lý số liệu lớn, phân tích, tổng hợp dữ liệu, xác suất thống kê, mô hình định lượng

  7. Kỹ năng giài quyết vấn đề và tìm giải pháp

Chế độ đãi ngộ

1. Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần tại tòa nhà văn phòng hạng A
2. Được tham gia chương trình Bảo hiểm sức khỏe VPBankCare, ngoài BHYT/BHXH được đóng theo
đúng quy định của Luật Lao động
3. Môi trường làm việc thân thiện và sáng tạo với nhiều hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng
4. Cơ hội tiếp cận với ngành tài chính, đầu tư chứng khoán
5. Thu nhập cạnh tranh, chế độ phúc lợi dành cho cán bộ nhân viên hấp dẫn

bottom of page