top of page

Chuyên Gia/Chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị Rủi Ro

Hà Nội

Mô tả công việc

1. Xây dựng, rà soát và đề xuất các hạn mức rủi ro, hạn mức giao dịch cần thiết trong hoạt động kinh doanh của công ty nhằm đảm bảo hạn chế rủi ro.
2. Xây dựng, rà soát và đề xuất chính sách rủi ro
3. Xây dựng, rà soát và đề xuất tiêu chuẩn rủi ro
4. Xây dựng, rà soát và đề xuất khung rủi ro
5. Xây dựng, rà soát và đề xuất kịch bản ứng phó và kế hoạch dự phòng
6. Đưa ý kiến độc lập trên các chính sách, quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn…
7. Xây dựng các bản tin cảnh báo rủi ro cho CBNV

Yêu cầu

  • Cử nhân/ thạc sĩ chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, toán thống kê, toán tài chính, kinh tế lượng

  • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về quản trị rủi ro tại các công ty chứng khoán h

    oặc tối thiểu 2 năm kinh nghiệm xử lý số liệu lớn, xây dựng các model, báo cáo tự động

  • Hiểu biết về thị trường chứng khoán Việt Nam

  • Hiểu biết về lĩnh vực quản trị rủi ro

  • Kỹ năng xây dựng đề bài, xây dựng chính sách

  • Kỹ năng thu thập, trình bày, phân tích, tổng hợp thông tin

  • Kỹ năng làm việc nhóm

  • Kỹ năng giài quyết vấn đề và tìm giải pháp

Chế độ đãi ngộ

1. Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần tại tòa nhà văn phòng hạng A
2. Được tham gia chương trình Bảo hiểm sức khỏe VPBankCare, ngoài BHYT/BHXH được đóng theo đúng quy định của Luật Lao động
3. Môi trường làm việc thân thiện và sáng tạo với nhiều hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng
4. Cơ hội tiếp cận với ngành tài chính, đầu tư chứng khoán
5. Thu nhập cạnh tranh, chế độ phúc lợi dành cho cán bộ nhân viên hấp dẫn

bottom of page