top of page

Chuyên Gia/CVCC Tái Thẩm Định Dự Án Đầu Tư

Hà Nội

Mô tả công việc

• Cho ý kiến độc lập về tờ trình phương án đầu tư trái phiếu, đầu tư cổ phiếu
• Theo dõi kiểm soát việc tuân thủ hoạt động đầu tư trái phiếu: các Nghị quyết đã ban hành cho hoạt động đầu tư.
• Tổng hợp, theo dõi các nghị quyết đã được phê duyệt
• Đánh giá tình hình mua bán hàng ngày và số dư onbook theo hạn mức đã được duyệt
• Đánh giá tình hình thực hiện điều kiện KSS theo phê duyệt (nếu có)
• Lập bảng theo dõi đối với danh mục trái phiếu để đánh giá các rủi ro mới phát sinh

Yêu cầu

  • Cử nhân/ thạc sĩ chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, toán thống kê, toán tài chính

  • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trở lên vị trí Thẩm định/Tái thẩm định đầu tư, tín dụng

  • Hiểu biết về thị trường chứng khoán Việt Nam

  • Hiểu biết về lĩnh vực quản trị rủi ro, đầu tư dự án

  • Kỹ năng thu thập, trình bày, phân tích, tổng hợp thông tin

  • Kỹ năng làm việc nhóm

  • Kỹ năng giài quyết vấn đề và tìm giải pháp

Chế độ đãi ngộ

1. Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần tại tòa nhà văn phòng hạng A
2. Được tham gia chương trình Bảo hiểm sức khỏe VPBankCare, ngoài BHYT/BHXH được đóng theo đúng quy định của Luật Lao động
3. Môi trường làm việc thân thiện và sáng tạo với nhiều hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng
4. Cơ hội tiếp cận với ngành tài chính, đầu tư chứng khoán
5. Thu nhập cạnh tranh, chế độ phúc lợi dành cho cán bộ nhân viên hấp dẫn

bottom of page