top of page

Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Toán Nội Bộ

Hà Nội

Mô tả công việc

- Đánh giá độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách pháp luật, Điều lệ, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Chủ sở hữu, Hội đồng quản trị
- Kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Giám đốc;
- Đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính sách và quy trình nội bộ;
- Tham gia góp ý xây dựng các chính sách và quy trình nội bộ;
- Đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật, kiểm soát các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản
- Đánh giá quy trình xác định, đánh giá và quản lý rủi ro kinh doanh;
- Đánh giá hiệu quả của các hoạt động;
- Đánh giá việc tuân thủ các cam kết trong hợp đồng;
- Điều tra các vi phạm trong nội bộ công ty chứng khoán
- Tham gia xây dựng Kế hoạch KTNB trình HĐQT;
- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Pháp luật

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành tài chính kinh tế có liên quan

 • Chưa từng bị xử phạt từ mức phạt tiền trở lên đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm trong vòng năm (05) năm gần nhất tính tới năm được bổ nhiệm

 • Kinh nghiệm làm Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ trong lĩnh vực Ngân hàng, Chứng khoán từ 03 năm trở lên

 • Chưa từng bị xử phạt từ mức phạt tiền trở lên đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm trong vòng năm (05) năm gần nhất tính tới năm được bổ nhiệm

 • Có trình độ chuyên môn về luật, kế toán, kiểm toán; Có đủ kinh nghiệm, uy tín, thẩm quyền để thực thi có hiệu quả nhiệm vụ được giao

 • Không phải là người có liên quan đến các trưởng bộ phận chuyên môn, người thực hiện nghiệp vụ, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), Giám đốc chi nhánh trong công ty chứng khoán

 • Có Chứng chỉ Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc Chứng chỉ hành nghề chứng khoán

 • Có hiểu biết sâu về hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp, kiến thức/hiểu biết về Quản trị rủi ro

 • Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, trung thực, liêm khiết, khách quan

 • Vận dụng thành thạo kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán, hệ thống pháp luật phục vụ công tác kiểm toán

 • Có kỹ năng phân tích kiểm soát, kỹ năng quản lý và tổ chức công việc

 • Có khả năng giao tiếp tốt, trình bày, soạn thảo báo cáo và văn bản phù hợp 

Chế độ đãi ngộ

- Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng theo performance.

- Thưởng các ngày Lễ /Tết (theo chính sách công ty từng thời kì)

- Chế độ ngày phép hấp dẫn theo từng cấp bậc

- Bảo hiểm bắt buộc theo LLĐ, BH sức khỏe cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác

- Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào khung đào tạo cho từng vị trí.

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động team building,…)

bottom of page