top of page

Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Nghiệp Vụ Hệ Thống

Hà Nội

Mô tả công việc

1. Tiếp nhận, phân tích, mô tả và xây dựng yêu cầu nghiệp vụ về thu thập dữ liệu/báo cáo phục vụ mục đích kinh doanh. Nghiên cứu, đề xuất, thiết kế thử nghiệp & triển khai các mô hình kiến trúc/ mô hình thu thập/ lưu trữ phục vụ phân tích dữ liệu cho các hệ thống nghiệp vụ liên quan.

2. Thiết kế tài liệu yêu cầu chi tiết (sử dụng các Use Case hoặc thông số chức năng) với tất cả các giả định và cảnh báo kèm theo. Xác định các thuộc tính chất lượng, giao diện bên ngoài, các ràng buộc và các yêu cầu phi chức năng khác;

3. Phân tích và xác minh yêu cầu chính để đảm bảo rằng các yêu cầu được đưa ra từ người dùng doanh nghiệp là đầy đủ, nhất quán, toàn diện, có thể theo vết và khả thi. Tham gia rà soát và kiểm tra chéo các tài liệu yêu cầu.

4. Phục vụ như một điểm liên lạc nội bộ cho nhóm Phát triển và nhóm phát triển của nhà cung cấp cho bất kỳ yêu cầu nào được làm rõ;

5. Chuẩn bị kịch bản thử nghiệm cho SIT (System Integration Test) và UAT (User Acceptance Test). Theo dấu & hỗ trợ nghiệp vụ (người dùng cuối)/ người sở hữu (owner) để biết tiến trình của quá trình UAT. Tiến hành đào tạo người dùng cuối khi cần thiết.

6. Thực hiện các công việc khác được quản lý phân côngYêu cầu

  • Đại học hoặc cao hơn liên quan đến 1 trong các ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, hoặc công nghệ thông tin, toán tin ứng dụng

  • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong vai trò BA

  • Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hang tài chính liên quan đến DWH là một lợi thế

  • Nghiệp vụ tài chính ngân hàng

  • Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến xử lý dữ liệu, DWH

  • Có kỹ năng đặt câu hỏi để hiểu yêu cầu nghiệp vụ cũng như quy trình/ Có khả năng sử dụng SQL

  • Có hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm đặc biệt là phân tích yêu cầu phần mềm.


Chế độ đãi ngộ

- Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng theo performance.

- Thưởng các ngày Lễ /Tết (theo chính sách công ty từng thời kì)

- Chế độ ngày phép hấp dẫn theo từng cấp bậc

- Bảo hiểm bắt buộc theo LLĐ, BH sức khỏe cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác

- Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào khung đào tạo cho từng vị trí.

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động team building,…)

bottom of page