top of page

Trưởng Nhóm Quản Lý Tài Khoản & DVKH

Hà Nội

Mô tả công việc

- Quản lý các nhân sự thuộc bộ phận đảm bảo việc phân công công việc hợp lý, đáp ứng yêu cầu mở tài khoản, đặt lệnh của khách hàng. KH có thể thuộc các nguồn và các đơn vị quản lý khác nhau như KH có môi giới, KH không có môi giới, KH từ các đối tác, KH kênh số, KH kênh truyền thống. Nhân sự của bộ phận có thể làm việc tại các vị trí địa lý khác nhau như hội sở, miền Nam hoặc các chi nhánh
- Xây dựng/cập nhật bộ quy trình, tài liệu thường xuyên trên cơ sở sự thay đổi của hệ thống, cơ chế, chính sách nội bộ và pháp luật liên quan
- Là đầu mối kết nối/trao đổi với các phòng ban khi có các vấn đề liên quan hoặc khi cần sự hỗ trợ của phòng hoặc khi hỗ trợ các phòng khác
- Đào tạo nghiệp vụ cho nhân sự của bộ phận
- Tham gia quản lý, xây dựng các phần mềm quản lý có liên quan như IAM. Flex, Bond service…

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên.

 • Chứng chỉ hành nghề chứng khoán

 • Bảo mật thông tin KH.


 • Giải quyết các công việc trên tinh thần lấy khách hàng làm trọng tâm, luôn đảm bảo quyền lợi tối đa của KH.


 • Phản hồi và giải quyết nhanh chóng và kịp thời các thắc mắc, khiếu nại của KH để đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của KH.


 • Có kỹ năng viết văn bản

 • Kiến thức xây dựng và phát triển quy trình vận hành giao dịch chứng chỉ quỹ mở, quỹ ETF và các nghiệp vụ khác của về quỹ. các luồng vận hành liên quan tới Công ty quản lý quỹ, VSD

 • Kiến thức phân tích nghiệp vụ.

 • Tự chủ, tự học hỏi

 • Làm việc nhóm

 • Tự quản lý công việc của bản thân

Chế độ đãi ngộ

- Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng theo performance.

- Thưởng các ngày Lễ /Tết (theo chính sách công ty từng thời kì)

- Chế độ ngày phép hấp dẫn theo từng cấp bậc

- Bảo hiểm bắt buộc theo LLĐ, BH sức khỏe cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác

- Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào khung đào tạo cho từng vị trí.

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động team building,…)

bottom of page