top of page

Trưởng phòng cao cấp Ngân hàng Đầu tư

Hà Nội

Mô tả công việc

- Xây dựng, lãnh đạo và quản lý bộ phận Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư theo chỉ tiêu KPIs do Giám đốc Khối IB & Đầu tư phân công:

1. Thực hiện công tác quản lý
+ Tham mưu, tư vấn, xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm/hàng quý.
+ Tuyển dụng và xây dựng đội ngũ ngân hàng đầu tư.
+ Xây dựng, rà soát, chỉnh sửa, cải tiến quy trình phù hợp với chức năng của phòng theo quy định pháp lý liên quan. Theo dõi và đánh giá KPIs của phòng.

2. Thực hiện nghiệp vụ tư vấn
+ Tham gia triển khai giám sát, điều phối các dự án tưu vấn cho khách hàng bao gồm: Tư vấn phát hành trái phiếu, tư vấn M&A, tư vấn niêm yết, tư vấn trái cấu trúc vốn…
+ Hỗ trợ và giám sát các nhóm kinh doanh/vận hành thực hiện Hợp đồng/dự án nhằm đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng tư vấn.

2.1. Bán sản phẩm:
+ Phối hợp với VPBank chào bán các sản Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư cho khách hàng theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.
+ Thúc đẩy việc chào bán các sản phẩm của VPBankS cho khách hàng trên thị trường.
+ Tư vấn cho doanh nghiệp tổ chức các buổi roadshow, meeting, site visit cho nhà đầu tư, cùng nhà đầu tư đàm phán, thương thảo với khách hàng.

2.2. Phát triển sản phẩm mới: Phối hợp các bộ phận liên quan nghiên cứu ứng dụng các sản phẩm cấu trúc tài chính mới phù hợp với quy định pháp luật tại thị trường Việt Nam.

3. Xây dựng mạng lưới khách hàng và thương hiệu VPBankS
+ Tìm kiếm, mở rộng và phát triển mạng lưới khách hàng, xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng doanh nghiệp;
+ Duy trì và củng cố quan hệ với các cơ quan chức năng, bộ ban ngành có liên quan; các đối tác tài chính (ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán.

- Thực hiện các báo cáo về hoạt động kinh doanh theo quy định.

- Đề xuất các cải tiến kinh doanh, cập nhật quy trình, quy định nghiệp vụ, phối hợp giữa các bộ phận, đơn vị kinh doanh với nhau.

Yêu cầu

 • Đại học trở lên chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính

 • Có tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính, Chứng khoán.

 • Có kinh nghiệm tìm kiếm và tạo lập quan hệ với các khách hàng mục tiêu, tư vấn tài chính doanh nghiệp và bán sản phẩm tài chính doanh nghiệp cho các tổ chức và cá nhân 

 • Có kiến thức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bất động sản.

 • Nắm chắc các qui định,  văn bản pháp luật liên quan đến các nghiệp vụ về chứng khoán. Kiến thức tốt về các sản phẩm thị trường tài chính chứng khoán, bao gồm nhưng không giới hạn: tư vấn phát hành riêng lẻ, tư vấn niêm yết cổ phiếu/trái phiếu, tư vấn phát hành trái phiếu ra công chúng, tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp và các nghiệp vụ tư vấn khác.

 • Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt; Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt; Chịu được áp lực cộng việc và hoàn thành theo deadline, nhạy bén, linh hoạt.

 • Có năng lực Tư vấn và giải quyết các phát sinh, Nắm bắt xu hướng thị trường,

  Phân tích

  Ứng biến nhanh


Chế độ đãi ngộ

- Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng theo performance
- Thưởng các ngày Lễ /Tết (theo chính sách công ty từng thời kì)
- Chế độ ngày phép hấp dẫn theo từng cấp bậc - Bảo hiểm bắt buộc theo LLĐ, BH sức khỏe cho CBNV
- Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào khung đào tạo cho từng vị trí
- Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động team building,…)

bottom of page