top of page

Phân bổ danh mục đầu tư thế nào cho hiệu quả?

16 thg 7, 2022

Trong thị trường tài chính hiện nay, xây dựng danh mục đầu tư tốt chính là nền tảng của sự thành công cho bất kỳ nhà đầu tư nào.

Trong thị trường tài chính hiện nay, xây dựng danh mục đầu tư tốt chính là nền tảng của sự thành công cho bất kỳ nhà đầu tư nào. Là một nhà đầu tư cá nhân, bạn cần phải biết cách phân bổ tài sản một cách tốt nhất để phù hợp với mục tiêu đầu tư và chiến lược của mình. Nói cách khác, danh mục đầu tư của bạn cần đáp ứng nhu cầu vốn trong tương lai và phải giúp bạn cảm thấy an toàn.


Bước 1: Xác định cách phân bổ tài sản thích hợp

Đầu tiên, bạn cần phải xác định mục tiêu đầu tư và khả năng tài chính hiện tại của bạn. Hãy tính toán kĩ bạn cần bao nhiêu thời gian để đạt được mục tiêu đầu tư, cũng như số vốn đầu tư bạn cần trong hiện tại và tương lai.

Sau khi xác định rõ tình hình hiện tại, mục tiêu tương lai và khả năng chịu rủi ro của bản thân, bước tiếp theo bạn hãy phải phân bổ khoản đầu tư cho từng loại tài sản. Hãy đặt tính đa dạng hóa lên hàng đầu. Nó không đơn giản là bạn nắm giữ mỗi loại tài sản một ít, bạn cũng phải đa dạng hóa chúng theo từng nhóm hạng, đảm bảo rằng đầu tư được phân tán đồng đều vào.

Mức độ chấp nhận rủi ro của bạn càng cao thì danh mục đầu tư của bạn càng chứa nhiều cổ phiếu, ít trái phiếu và các loại chứng khoán thu nhập cố định. Ngược lại, nếu bạn chỉ chấp nhận một phần rủi ro vừa phải hoặc thấp, thì bạn sẽ cần một danh mục đầu tư thật thận trọng. Nếu mục tiêu đầu tư của bạn là dài hạn, bạn có thể chấp nhận mức rủi ro cao hơn vì thị trường chứng khoán luôn tăng trưởng và đem lại lợi suất hấp dẫn trong dài hạn.


Bước 2: Thiết kế danh mục đầu tư

Một khi bạn đã xác định việc phân bổ tài sản, bạn chỉ cần phân chia vốn của bạn giữa các loại tài sản thích hợp. Hãy tính toán kĩ các điểm mua/ điểm bán và tuân thủ kỉ luật đầu tư dựa trên các điểm mua/ điểm bán đó. Thiết kế danh mục đầu tư dựa trên nghiên cứu và phân tích kĩ càng sẽ đem lại tỉ lệ thành công lớn hơn rất nhiều so với đầu tư dựa trên cảm tính.


Bước 3: Tái đánh giá tỉ trọng danh mục đầu tư

Sau khi có một danh mục đầu tư hoàn chỉnh, bạn cần luôn phân tích và tái cân bằng định kỳ danh mục của mình vì các biến động của thị trường. Để đánh giá chính xác sự phân bổ tài sản trong danh mục đầu tư, hãy tính toán mục tiêu của từng tài sản trong danh mục dựa trên các điểm mua/ điểm bán bạn đã xây dựng ở bước 2 kết hợp thêm yếu tố thị trường.

Hãy điều chỉnh danh mục đầu tư cho phù hợp từ việc xem xét các yếu tố có thể thay đổi theo thời gian như tình hình tài chính hiện tại, nhu cầu trong tương lai, mức độ chấp nhận rủi ro và yếu tố thị trường.


Bước 4: Tái cân bằng chiến lược

Xuyên suốt toàn bộ quá trình xây dựng danh mục đầu tư, điều quan trọng nhất là bạn phải đặt tính đa dạng hóa lên hàng đầu. Nó không đơn giản là bạn nắm giữ mỗi loại tài sản một ít, bạn cũng phải đa dạng hóa chúng theo từng nhóm hạng, đảm bảo rằng đầu tư được phân tán đồng đều vào

bottom of page