top of page

Báo cáo cập nhật ngành điện Q1.2024

31 thg 5, 2024

Nhu cầu phụ tải tăng trưởng mạnh 12.5% trong 5 tháng đầu năm, mức cao nhất trong 8 năm qua.
Bước sang năm 2024, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt từ 6.0%-6.5%, tăng trưởng sản xuất công nghiệp và xây dựng dự báo hồi phục mạnh mẽ đưa nhu cầu điện tăng trưởng cao. Bộ Công thương- EVN xây dựng kế hoạch nhu cầu điện tăng từ 9-10% trong năm 2024 với sản lượng điện có thể đạt từ 300-308 tỷ kwh. Trong quý 1.2024, sản lượng điện sản xuất tăng mạnh 11.8% đạt 69.4 tỷ kwh, đến hết tháng 5, nhu cầu phụ tải tăng 12,5%, mức cao nhất trong 8 năm qua. EVN đã xây dựng bổ sung các phương án cao hơn từ 310,6 tỷ kwh (+10,7%) và 313,4 tỷ kwh (11,4%) để đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế.
Kết quả kinh doanh quý 1 của các doanh nghiệp phát điện trên sàn cho thấy còn nhiều thách thức phía trước. Sự phân hóa rõ nét giữa các doanh nghiệp Thủy điện, Nhiệt điện Than và Khí. Với nền tảng cơ bản là nhu cầu điện tăng mạnh trong năm 2024, cơ hội cho các doanh nghiệp ngành điện gia tăng sản lượng phát điện, gia tăng hiệu quả hoạt động trong những quý tiếp theo của năm 2024 và đưa đến những cơ hội đầu tư hấp dẫn trong ngắn hạn và trung hạn.

bottom of page