top of page

ASC công bố thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ

Chứng khoán ASC trân trọng công bố thông tin về nghị quyết ĐHĐCĐ, qua đó thông qua:

(i) Phương án xử lý số cổ phần chưa chào bán hết; và

(ii) giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Phương án xử lý số cổ phần chưa chào bán hết;


Chi tiết vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm:


Bien ban kiem phieu lay y kien co dong bang van ban
.pdf
Tải về PDF • 876KB

Nghi quyet Dai hoi dong co dong
.pdf
Tải về PDF • 662KB


86 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page