top of page

ASC Công bố thông tin về việc thay đổi Tổng Giám đốc

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố thông tin về việc thay đổi Tổng Giám đốc Công ty như sau:

  1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với (Ông) Đặng Quang Tý

  2. Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với (Ông) Nguyễn Hà Quỳnh

(Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm đính kèm)

ASC_CBTT_Thay-doi-TGD-full_signed
.pdf
Download PDF • 1.02MB

26 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentarios


bottom of page