top of page

CBTT Báo cáo vốn đầu tư của CSH tại ngày 21.12.2022 và từ 27/04/2022 đến 21/12/2022 (được kiểm toán)

Ngày 22/12/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank công bố thông tin về việc phát hành Báo cáo vốn đầu tư của Chủ sở hữu tại ngày 21.12.22 và cho giai đoạn từ 27/04/2022 đến 21/12/2022 (được kiểm toán).

Trân trọng!

169 lượt xem0 bình luận
bottom of page