top of page

CBTT miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của VPBankS