top of page

VPBankS_CBTT_Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

VPBankS công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng!

33 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page