top of page

CBTT Phương án kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp

ASC công bố thông tin về Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐQT ngày 17/05/2022 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp từ ngày 17/05/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Chi tiết tại file đính kèm.


113 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page