top of page

CBTT Phương án kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp

ASC công bố thông tin về Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐQT ngày 17/05/2022 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp từ ngày 17/05/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Chi tiết tại file đính kèm.


Nghị quyết HĐQT Phê duyệt phương án Kinh doanh Trái phiếu doanh nghiệp

113 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page