top of page

CBTT sửa đổi Điều lệ Công ty thay đổi trụ sở và bổ sung Nghiệp vụ kinh doanh

Chứng khoán ASC công bố thông tin sửa đổi điều lệ Công ty về việc thay đổi trụ sở và bổ sung Nghiệp vụ kinh doanh.

Chi tiết tại file đính kèm.


ASC_CBTT_Sua-doi-Dieu-le-cong-ty-thay-doi-tru-so-va-bo-sung-nghiep-vu-kinh-doanh_signed
.pd
Download PD • 10.38MB

34 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page