top of page

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2.2023 và Văn bản giải trình kèm theo.

Đã cập nhật: 3 thg 8, 2023

Ngày 20/07/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank công bố thông tin về việc phát hành Báo cáo tài chính Quý 2.2023 và Văn Bản giải trình Lợi nhuận sau thuế TNDN tại Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 2.2023 thay đổi từ 10% trở lên so với Báo Cáo Quý 2.2022.736 lượt xem0 bình luận
bottom of page