top of page

Kết quả lấy ý kiến người sở hữu TPDN bằng văn bản của Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Thiên An

Đã cập nhật: 9 thg 7

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank trân trọng thông báo về kết quả lấy ý kiến người sở hữu TPDN bằng văn bản như sau:

1.       Thông tin trái phiếu lấy ý kiến

 

Tên tổ chức phát hành: Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Thiên An

Danh sách trái phiếu xin ý kiến:

Tên trái phiếu

Mã chứng khoán

Trái phiếu Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Thiên An (DTACH2328001)

QTA12301

Trái phiếu Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Thiên An (DTACH2328002)

QTA12302

2.       Nội dung lấy ý kiến

-       Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2024

-       Lý do mục đích: Lấy ý kiến người sở hữu TPDN bằng văn bản.

-       Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 trái phiếu được  nhận 01 quyền biểu quyết)

-       Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBankS, tầng 21 Tòa nhà Văn phòng Thương mại, số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

-       Nội dung lấy ý kiến: Thông qua nội dung sửa đổi phụ lục hợp đồng thế chấp, nội dung cụ thể sẽ được ghi trong phiếu xin ý kiến người sở hữu trái phiếu.

-       Kết quả xin ý kiến: chi tiết theo Nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu đính kèm.


Trân trọng thông báo!

6 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page