top of page

Kết quả lấy ý kiến người sở hữu TPDN bằng văn bản của CTCP ĐT & PT Du lịch Phú Quốc

Đã cập nhật: 22 thg 1

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank trân trọng thông báo về kết quả lấy ý kiến người sở hữu TPDN bằng văn bản như sau:

 

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Du lịch Phú Quốc

Danh sách trái phiếu xin ý kiến:

Tên trái phiếu

Mã chứng khoán

Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (DPQCH2227001)

DPQ12205

Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (DPQCH2227002)

DPQ12201

Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (DPQCH2227003)

DPQ12206

Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (DPQCH2227004)

DPQ12207

Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (DPQCH2227005)

DPQ12202

Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (DPQCH2227006)

DPQ12203

Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (DPQCH2227007)

DPQ12204

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2023

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 trái phiếu - 01 quyền biểu quyết).

Thời gian thực hiện: 14/12/2023 - 04/01/2024

Kết quả xin ý kiến: chi tiết theo Nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu đính kèm.


Trân trọng thông báo!

16 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page