top of page

Lấy ý kiến trái chủ về gia hạn trái phiếu; Thanh toán lãi kỳ 8 trái phiếu LIGH2123001

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần LICOGI 13

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Licogi 13 (LIGH2123001)

Mã chứng khoán: LIG12101

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/12/2023

1. Thực hiện lấy ý kiến chủ sở hữu trái phiếu bằng văn bản:

Tỷ lệ thực hiện: 1 trái phiếu – 1 quyền biểu quyết.

Thời gian thực hiện lấy ý kiến: Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 30/12/2023 Nội dung lấy ý kiến: Xin ý kiến trái chủ về việc gia hạn trái phiếu LIG12101 và sửa đổi các điều khoản và điều kiện trái phiếu.

2. Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 8: - Lãi suất: 11%/năm - Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 2.832,877 đồng

Thời gian thực hiện: 02/01/2024 (do ngày 31/12/2023 và ngày 01/01/2024 không phải là ngày làm việc)

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại Tổ chức phát hành bắt đầu từ ngày 02/01/2024 và nhận thanh toán theo tài khoản đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank.


Đính kèm là thông báo của VSDC: Thông báo của VSDC.


Trân trọng thông báo!”

13 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page