top of page

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) công bố thông tin Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Chi tiết tại file đính kèm:

Trân trọng!


51 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page