top of page

TB Thay đổi Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ

Đã cập nhật: 14 thg 4, 2022

Chứng khoán ASC trân trọng thông báo:

  • Từ ngày 4/4/2022, ASC thực hiện đưa cổ phiếu CTI-Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO ra khỏi Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ tại ASC.

  • Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 của CTI là số âm nên CTI không đáp ứng đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của Sở Giao dịch chứng khoán HCM.

Chứng khoán ASC trân trọng thông báo để Quý Khách hàng có kế hoạch tài chính phù hợp.


Trân trọng./.

55 lượt xem0 bình luận

Σχόλια


bottom of page