top of page

Thông báo Lấy Ý Kiến bằng văn bản - Trái Phiếu của Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Thiên An

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank trân trọng thông báo về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản như sau:

1.       Thông tin trái phiếu lấy ý kiến

Tên tổ chức phát hành: Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Thiên An

Tên trái phiếu

Mã chứng khoán

Trái phiếu Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Thiên An (DTACH2328001)

QTA12301

Trái phiếu Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Thiên An (DTACH2328002)

QTA12302

2.       Nội dung lấy ý kiến

-       Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2024

-       Lý do mục đích: Lấy ý kiến người sở hữu TPDN bằng văn bản.

-       Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 trái phiếu được  nhận 01 quyền biểu quyết)

-       Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBankS, tầng 21 Tòa nhà Văn phòng Thương mại, số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

-       Nội dung lấy ý kiến: Thông qua nội dung sửa đổi phụ lục hợp đồng thế chấp, nội dung cụ thể sẽ được ghi trong phiếu xin ý kiến người sở hữu trái phiếu.

Đính kèm là thông báo của VSDC: 

-       Trái phiếu DTACH2328001: Thông báo của VSDC   

-       Trái phiếu DTACH2328002: Thông báo của VSDC

 

Trân trọng thông báo!

10 lượt xem0 bình luận

댓글


bottom of page