top of page

Thông báo lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi 04 của trái phiếu NPMCH2227001 (mã VSDC: NPM12209)

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank xin thông báo tới Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu về một số nội dung của Kỳ Tính Lãi 04 trái phiếu NPMCH2227001 (Mã VSDC: NPM12209) do Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo phát hành năm 2022 như sau:

  • Kỳ Tính Lãi 04: Được tính từ và bao gồm ngày 25/11/2023 đến và không bao gồm ngày 25/05/2024.

  • Ngày Thanh Toán Lãi cho Kỳ Tính Lãi 04: 27/05/2024.

Mức lãi suất áp dụng: 9,9%/năm.

23 lượt xem0 bình luận

コメント


bottom of page