top of page

Thông báo loại bỏ mã chứng khoán ra khỏi Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ

Kính gửi Quý Khách hàng!


Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank trân trọng thông báo loại mã chứng khoán ra khỏi Danh mục cho vay GDKQ kể từ ngày 17/08/2023 như sau:


Stt

Mã CP

Tên doanh nghiệp

Sở GD

Lý do

1

SPM

CTCP S.P.M

HSX

BCTC Soát xét bán niên năm 2023 có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán

2

TPC

CTCP Nhựa Tân Đại Hưng

HSX

LNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên là số âm


Chúng tôi xin trân trọng thông báo để Quý Khách hàng có kế hoạch tài chính phù hợp. Chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm và sử dụng dịch vụ của VPBankS!

14 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page