top of page

Thông báo thực hiện lưu ký chứng khoán tập trung trái phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (“VPBankS”) đề cập đến các trái phiếu DPQCH2227001, DPQCH2227002, DPQCH2227003, DPQCH2227004, DPQCH2227005, DPQCH2227006, DPQCH2227007 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du Lịch Phú Quốc phát hành (“Trái Phiếu”).

VPBankS với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu xin thông báo đến Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc: chúng tôi đã nhận được Công văn của Tổ Chức Phát Hành về việc Thông báo thực hiện lưu ký chứng khoán tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) với nội dung như sau:

Các trái chủ có nhu cầu thực hiện lưu ký chứng khoán tại VSDC sẽ gửi cho Tổ Chức Phát Hành Giấy thông báo tài khoản lưu ký và uỷ quyền làm thủ tục ký gửi chứng khoán (Mẫu 08/LK của Quy chế lưu ký do VSDC ban hành) kèm theo Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán gửi lại cho Tổ Chức Phát Hành chậm nhất trước 17h00 ngày 19 tháng 10 năm 2023.


76 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentarios


bottom of page