top of page

VPBankS thông báo lãi suất áp dụng cho Kỳ tính lãi 05 của trái phiếu DPQCH2227001

Kính gửi: Người Sở Hữu Trái Phiếu,


Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank xin thông báo tới Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu về một số nội dung của Kỳ Tính Lãi 05 trái phiếu DPQCH2227001 do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc phát hành năm 2022 như sau:

  • Kỳ Tính Lãi 05: Được tính từ và bao gồm ngày 18/05/2023 đến và không bao gồm ngày 18/08/2023;

  • Ngày Thanh Toán Lãi cho Kỳ Tính Lãi 05: 18/08/2023;

  • Mức lãi suất áp dụng: 12,9%/năm.


Trân trọng thông báo!

281 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page