top of page

VPBANKS thông báo lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi 06 của trái phiếu DPQCH2227001

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank xin thông báo tới Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu về một số nội dung của Kỳ Tính Lãi 06 trái phiếu DPQCH2227001 do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc phát hành năm 2022 như sau:


  • Kỳ Tính Lãi 06: Được tính từ và bao gồm ngày 18/08/2023 đến và không bao gồm ngày 18/11/2023;

  • Ngày Thanh Toán Lãi cho Kỳ Tính Lãi 06: 20/11/2023 (do ngày 18/11 /2023 và ngày 19/11/2023 không phải Ngày Làm Việc).

  • Mức lãi suất áp dụng: 12,8%/năm.

Trân trọng thông báo!

2 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page