top of page

VPBankS thông báo lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi 07 của mã VSDC: DPQ12203

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank xin thông báo tới Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu về một số nội dung của Kỳ Tính Lãi 07 trái phiếu DPQCH2227006 (Mã VSDC: DPQ12203) do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc phát hành năm 2022 như sau:

  • Kỳ Tính Lãi 07: Được tính từ và bao gồm ngày 14/01/2024 đến và không bao gồm ngày 14/04/2024.

  • Ngày Thanh Toán Lãi cho Kỳ Tính Lãi 07: 15/04/2024 (do ngày 14/04/2024 không phải Ngày Làm Việc).

  • Mức lãi suất áp dụng: 11,3%/năm.

Trân trọng thông báo!

4 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page