top of page

ASC công bố Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 39/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/10/2021

(Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán đính kèm)


ASC_CBTT_GCN-hoat-dong-luu-ky_signed
.pdf
Tải về PDF • 1.60MB

21 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page